Bra övning mot slice!

Slice är ett vanligt problem för många golfare. Vi tappar inte bara precision med en slice utan även mycket längd!

En liten slice, fade, börjar relativt rakt och skruvar sig sedan. En ”riktig” slice börjar oftast att flyga vänster (för högerspelare) och  skruvar sig sedan till höger. I detta fall kommer klubban för mycket utifrån-inifrån i nersvingen  och bladet är öppet i träffen. Först går bollen rakt så länge den har fart men när farten börjar avtaga kommer sidskruven.

Om du slår bollen på det här sättet måste du framför allt förstå att det är underkroppen som skall starta nersvingen och inte armarna.  När underkroppen startar blir det plats/utrymme för armar+klubba att svinga igenom.

Jag brukar lägga upp bollar i en halvcirkel vilket kan hjälpa knoppen att förstå att klubban skall komma inifrån. Bollen du slår skall du placera ”mitt i cirkeln”.

Relaterade inlägg

Senaste nytt

Lektion?

Vill du få anpassade tips för just dig? Boka lektion med mig så hjälper jag dig med det!